Abloy EL420,EL520

Abloy EL426, EL526
اکتبر 14, 2021
Abloy EL404
اکتبر 14, 2021
آلفا جلوه

EL420,EL520

موتورهای قفل های EL420 و EL520 برای موارد زیر طراحی شده اند:
- راحتی بیشتر هنگام فشار دادن و کشیدن درب
- امنیت بیشتر به دلیل عدم وجود دستگیره از خارج
- طول عمر بیشتر در اماکن عمومی با تردد بالا
این نوع قفلها توصیه میشود در مکانهای عمومی مانند دربهای ورودی و داخلی ساختمانهای دولتی، بیمارستانها، دانشگاه ها و غیره مورد استفاده قرار بگیرد. گونه های مورد استفاده دیگر از قرار زیرند:
- دربهای اصلی ساختمان
- دربهای داخلی و فرعی بین قسمتهای مختلف ساختمان
- دربهای راهرو ها
- دربهای ضد حریق (تردد بالا)
- دربهای حفاظت شده ی امنیتی
- دربهای گردان متصل به سیستم اتوماتیک
EL520 در دربهای چوبی و فلزی مورد استفاده قرار میگیرند،EL420 در دربهایی با مقطع عرضی نازک استفاده میشوند.
در صورت احتیاج به خروج، قفل با دستگیره داخلی نصب خواهد شد. حتی هنگامی که درب به سیستم کنترل تردد متصل باشد هم میتوان انرا با فشار و یا کشش باز کرد.

کارکرد

ABLOY Motor Lock دارای دو قطعه تک زبانه میباشد: زبانه کوچک و بزرگ. هنگام برقراری کنترل الکتریکی زبانه بزرگ بوسیله موتور به داخل محفضه قفل کشیده میشود و زبانه کوچک را ازاد میسازد.

قابل ذکر است که این قفلها همیشه و در هر شرایطی از طریق دستگیره ی داخلی و قفل سیلندر مکانیکی باز میشوند.

سویچ کنترل

Momentary زبانه بزرگ در محفضه قفل به مدت 2 تا 15 ثانیه محبوس میماند.
Continuous تا زمانی که کنترل الکتریکی جریان دارد، زبانه بزرگ در محفضه قفل میماند.
قابل ذکر است که در صورت بسته شدن درب و معوق و یا قطع شدن کنترل الکتریکی هر دو زبانه به صورت تک زبانه ای و هم زمان عمل میکنند.

مشخصات تکنیکی

Operating voltage 12-24 V DC (-+15%)
12-18V AC, RMS (-10%, +15%)
Current Max. 1.3A (12V), 0.6A (24V)
Normal 0.45A (12V), 0.22 (24V)
Idle 0.08A (12V), 0.04A (24V)
Relays Max. 0.8A 30V AC/DC resist, 10W
Operating temperature -20°C- +60°C
Bolt throw 20mm (deadbolt), 10mm (double action bolt)
Backset 55,60,65,80,100mm (EL520)
30,35,40,45mm (EL420)
Forend 20,24mm (EL520)
24, 28mm (EL420)
Spindle 9mm (8mm with snap spindle adapters)
Settable functions Mechanical functions:
Handling of trigger bolt
Monitoring outputs Bolt deadlocked
Bolt inside the lock case
Door closed
Handle used
Cylinder used
 
تعریف فضای درب

استانداردها


EN 1125
Panic Exit
EN1634-1 Fire resistance
EN 61000-6-1 EMC
EN 61000-6-3 EMC
EN 14846 Electric locks
EN 12209 Mechanical resistance