فنر هدایت کابل

فنر هدایت کابل EA280/EA281

برای جلوگیری از بریدگی و قطع احتمالی سیم مابین درب و چهارچوب درب، از فنر هدایت کابل استفاده میشود.
حد اکثر قطر سیم عبوری 7.5 میلی متر است و توصیه میشود که از سیم افشان بدلیل انعطاف پذیری بالای آن استفاده گردد.
در صورتی که زاویه باز شدن درب از 120 درجه بالاتر باشد و یا در صورتی که فاصله ی بین لولای درب و چهار چوب آن، بیشتر از 20 میلی متر باشد ، توصیه میشود که از فنر هدایت کابل EA281 استفاده شود.

طریقه نصب و راه اندازی

فنر هدایت کابل معمولا در درون درب نصب میگردد. ولی در صورت عدم فضای کافی در درب ، امکان نصب به روی چهارچوب درب نیز وجود دارد.
توصیه می شود که قبل از نصب فنر هدایت کابل ، از عبور سیم در عرض درب، اطمینان حاصل شود.
فضای تعبیه شده عبور سیم در عرض درب ، باید به گونه ای باشد که امکان حرکت سیم در داخل درب را فراهم کند.

جنس فنر هدایت کابل از استیل می باشد.