قفل صندوق امانات

قفل صندوق امانات ابلوی

مشخصات فنی قفل صندوق امانات مکانیکی ابلوی


قفل SC210

SC210 قفل صندوق امانات تک سیلندر میباشد که با کلید مشتری بانک باز می شود.


امکان استفاده از قفل مقابل برقی به همراه SC210 همواره برقرار است

قفل SC211

SC211 قفل صندوق امانات دو سیلندر میباشد که یک سیلندر با کلید مشتری بانک و دیگری با کلید مسئول بانک باز و بسته می شود.


حضور هر دو کلید برای باز کردن قفل الزامی است ، ولی قفل کردن دوباره فقط بوسیله کلید مشتری انجام می پذیرد.

مشخصات فنی

قفل صندوق امانات الکترونیکی ابلوی


قفل EP310 و EP312

EP310 و EP312 قفلهای دو زبانه هستند که با سیستم مکانیکی (کلید) و سیستم الکترونیکی باز می شوند


سیستم الکترونیکی این قفل به ترتیب زیر فعال میشود:

با قفل EP312 مشتری ابتدا کارت بانک و رمز عبور را وارد کرده و سپس اثر انگشت خود را ثبت میکند. با این عمل قسمت الکترونیکی قفل باز میشود. بعد از آن مشتری با کلید صندوق خود میتواند به صورت مکانیکی قفل را کاملا باز نماید.
در این قفل امکان سوء استفاده از کلید بوسیله شخص ثالث بسیار کم است. همچنین نیازی به حضور مسؤل بانک برای باز کردن قفل نمیباشد.